توضيح صد عدد ساندويچ و اب ميوه به افراد بي خانه و فقير در سوري

به مناسبت سال روز خجسته ميلاد رسول گرامي اسلام حضرت ختمي مرتبت كميته برگزاري مناسبت ها به همراه تعداد از اوليا مدرسه فاطميه.
تعداد بيش از صد عدد ساندويچ و اب ميوه به همراه نمونه سخنان از آن حضرت  را تهيه و در اوج سرما و بارش برف بين افراد بي خانه و فقير در سوري توضيح نمودند. و بدين وسيله پيام اسلام  يك بار ديگر به وسيله اين افراد مومن و متعهد به گوش جامعه غير مسلمان رسانيده شد

img_2593-001 img_2597-002 img_2598-003 img_2599-004 img_2600 img_2602 img_2604 img_2605