اعلان فاتحه, Sun FEB 19, 2-4 pm

اعلان فاتحه

محمد ضیا، محمد حسین و محمد حسن محمدی پسران. حنیفه محمدی خواهر.الحاج محمد ذکریا محبی شوهر خواهر. خان محمد فیضی، علی حیدری ، احمد،  رضا، صدیقه،  شفیقه و ساجده محبی خواهرزاده ها. حمیرا و حمید فیضی نواسه های خواهر.

نسبت وفات الحاج محمد عسکر محمدی که جنازه مرحوم قبلاً در کابل به خاک سپرده شده است به اطلاع می رسانند که فاتحه مردانه و زنانه آن مرحوم به روز یکشنبه از ساعت 2 الی 4 بعد از ظهر در فاطمیه واقع در سوری گرفته می شود. بعد از مراسم صرف نذر خواهد بود

انا ا…. و انا الیه الراجعون

Saturday Feb. 11 at 5:30 pm, Hazrat Zahra’s martyrdom and start of first 10 days of Fatimia

​بمناسبت سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها وآغاز دهه اول فاطميه روز شنبه يازدهم فبروري مجلس عزا داري در فاطميه برگزار مي شود.

برنامه راس ساعت ٥:٣٠ بعد از ظهر با نماز جماعت مغرب و عشا شروع شده سپس صرف نذر، سخنراني عزا داري و سينه زني ميباشد.

In occasion of Hazrat Zahra’s martyrdom and start of first 10 days of Fatimia there is a Majles on Saturday Feb. 11  at 5:30 pm in Fatimia. Program starts with Namaz jaat, dinner, speech and Azadari.