سالروز خجسته ميلاد امام حسن مجتبي عليه السلام

بمناسبت سالروز خجسته ميلاد امام حسن مجتبي عليه السلام وآغاز برنامه هاي فاطميه روز شنبه دهم جون از ساعت ٨ بعد از ظهر با دوره قران كريم شروع شده وبا نماز جماعت و افطار به پايان مي رسد

از همه التماس دعا داريم.