فاتحه شنبه پنجم اگست

انالله و انا الیه راجعون

الحاج عزیزالله فهیم، الحاج داکتر ضیا الله فهیم، عتیق الله فهیم و حاج وحید الله فهیم پسران
شکوفه فهیم، شمیم فهیم، رونا جاوید و سهیلا فهیم عروسان
احمد تمیم، نعمت ا لله ، احمد فهیم و وحیده فهیم نواسه ها
و باقی فامیل های فهیم، جاوید، قاسمی، فراهی، یوسفی، حضرت، حیدر و گوهری
نسبت وفات الحاج محمد حسن کرباسی و حاجیه کبری حیدر، که جنازه ها در مشهد مقدس به خاک سپرده شده به اطلاع دوستان می رسانند که فاتحه آن مرحومین روز شنبه     پنجم اگست از ساعت 4 الی 6 بعد از ظهر در فاطمیه واقع  10906 لارسن رود در سوری گرفته می شود

بعد از مجلس فاتحه ختم قران کریم و صرف نذر خواهد بود

تشریق آوری شما موجب شادی ارواح آن مرحومین و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد