اعلان فاتحه

انا الله و انا الیه راجعون

.الحاج حشمت الله افشارخسربره، نعمت الله افشار و کربلای قاری جمشید افشار خسربره ها
محترمه حاجیه منور افشار خشو و باقی فامیل های افشار، سروری و حسین زاده نسبت وفات محمد مختار سروری که جنازه در کابل به خاک سپرده شده به اطلاع دوستان می رسانند که مجلس ختم قرآن کریم روزشنبه 20 جنوری از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر در فاطمیه برکزار  می شود بعد از ختم قرآن کریم صرف نذر خواهد بود.
.تشریف فرمایی شما موجب شادی روح آن مرحوم تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود