جشن با شكوهي به مناسبت ميلاد با سعادت فاطمه الزهرا س، روز شنبه پنج مي از ساعت ٢ بعداز ظهر

به مناسبت ميلاد با سعادت قطب عالم امكان ، منتقم خون مادرمان بي بي دو عالم فاطمه الزهرا س ، تاج سرمان و ولي نعمتمان ، امام زمانمان ارواح و نا فدا جشن با شكوهي در روز شنبه پنج مي از ساعت ٢ بعداز ظهر با برنامه هايه مختلف از قبيل شعر خواني ، مناقب خواني ، مسابقات و سرگرمي و اهدايه جوايز و بريدن كيك تولد امام زمانمان و صرف نذر برگزار خواهد شد . از همه شما عزيزان خواهشمنديم در اين جشن باشكوه شركت فرماييد